Gore

KUP 2012

Rok za prijavu županijskog kupa je 08.03.2012. Iznos kotizacije iznosi 300 kn po ekipi a uplaćuje se na račun PSZŽ-a (2484008 – 1103796574) uz naznaku za koju se ekipu odnosi uplata. Dokaz o uplati potrebno je poslati putema faxa (3324-594) ili putem e-maila predrag.penic@zg.t-com.hr najksanije do 08.03.2012. do 17.00 sati.

Starije vijesti.


Powered by N-13 News