Poziv na izbornu skupštinu

Temeljem članka 25. Statuta Pikado saveza zagrebačke županije sazivam


Izbornu sjednicu Skupštine Pikado saveza zagrebačke županije za utorak, 9. rujna 2014. godine u 17:00 u prostorijama poduzetničkog centra u Bregani, Đure Basaričeka 5 (prostorije kuglane).


Za sjednicu predlažem:

A-1) Izbor članova Komisije za verifikaciju mandata
A-2) Izvješće Komisije za verifikaciju mandata

Dnevni red:

  1. Verifikacija mandata predstavnika članova PSZŽ-a u Skupštini PSZŽ-a za članove Skupštine PSZŽ-a za mandatno razdoblje 2014.-2018. godine
  2. Donošenje odluke o prijemu novih članova u članstvo PSZŽ-a
  3. Izbor Radnog predsjedništva za provedbu izborne procedure
  4. Izbor predsjednika PSZŽ-a
  5. Izbor članova Izvršnog odbora PSZŽ-a
  6. Izbor članova Nadzornog odbora PSZŽ-a
  7. Izbor članova Stegovno-natjecateljsko komisije PSZŽ-a
  8. Pitanja i prijedloziIzbori i imenovanja obavit će se sukladno odredbama važećeg Statuta PSZŽ-a.

Sukladno članku 38. Statuta PSZŽ-a kandidata za predsjednika PSZŽ-a može istaknuti svaka udružena udruga. Pikado klubovi koji žele istaknuti kandidata za predsjednika PSZŽ-a dužni su najkasnije do 02. rujna 2014. na adresu PSZŽ-a dostaviti dopis u kojemu se ističe kandidatura te obavezno priložiti životopis kandidata s posebnim osvrtom na djelovanje u pikado sportu.

Kandidature se mogu se dostaviti putem e-maila (predrag.penic@zg.t-com.hr), faxa (01/3324-594) ili poštom (Pikado savez zagrrebačke županije, Prudnjaci 2/a, 10437 Bestovje).

    

Uvidom u Registar članova PSZŽ-a na dan 04. kolovoza 2014. godine ustanovljeno je kako se u Registru u statusu punopravnih članova nalazi sljedećih 17 pikado klubova, koji u skladu sa člankom 22. Statuta PSZŽ-a imaju pravo na po dva zastupnika u Skupštini PSZŽ-a:

PK BOOMERANG PUŠĆA
PK SAMOBOR 95
PK FELIKS
PK STRMEC
PK BAN JELAČIĆ
PK ZAPREŠIĆ
PK PETICA
PK MADIS
PK LADUČ
PK BST
PK DESINEC
PK VIKTORIJA LADUČ
PK BRUNO
PK ETNA
PK PARK
PK TG
PK BANANA

Pozivamo sve navedene pikado klubove da njihova nadležna tijela odrede po dva zastupnika koji će ih zastupati u Skupštini PSZŽ-a u mandatnom razdoblju 2014.-2018. Odluke o izabranim zastupnicima (Vjerodajnice), koje obavezno moraju biti ovjerene pečatom i potpisom ovlaštene osobe pikado kluba, potrebno je donijeti na Skupštinu. Obrazac Vjerodajnica se može pronaći ovdje

U slučaju ako netko od izabranih zastupnika nije u mogućnosti prisustvovati Izbornoj Skupštini, pikado klubovi mogu odrediti zamjenske zastupnike koji će ih predstavljati samo na ovoj sjednici Skupštine. U tom slučaju potrebno je, uz vjerodajnicu za izabranog zastupnika koji će dobiti 4-godišnji mandat, donijeti i vjerodajnicu za zamjenskog zastupnika jer u protivnom on neće imati pravo glasa na Skupštini.


S poštovanjem,

Predrag Penić
Predsjednik Pikado saveza zagrebačke županije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powered by N-13 News